ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ
  • 213 042 4551

Ψηφιακή Οδοντιατρική

Advanced Dental Center

Η ψηφιακή οδοντιατρική είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής που ασχολείται με την ψηφιοποίηση οποιασδήποτε οδοντιατρικής θεραπείας και την ενσωμάτωση υπολογιστικά υποβοηθούμενων τεχνικών. To Advanced Dental Center είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο ψηφιακής οδοντιατρικής προσφέροντας αποκλειστικές ψηφιακές εφαρμογές.

  • Είμαστε οι μόνοι που έχουμε αναπτύξει το ατομικό μας λογισμικό διαχείρισης ασθενών, που μας βοηθάει να μειώσουμε στο ελάχιστο το χρόνο αναμονή σας, να έχουμε μια άριστη επικοινωνία με το εργαστήριο μας άλλα και να διατηρούμε όλα τα αρχεία του ιστορικού της θεραπείας σας.
  • Για τον ακτινολογικό έλεγχο χρησιμοποιείται μία από τις πιο σύγχρονες ψηφιακές ακτινολογικές μονάδες μειώνοντας την προσληφθείσα ακτινοβολία στο ελάχιστο.
  • Κάθε προσθετική αποκατάσταση που παραδίδουμε έχει σχεδιαστεί κι έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και ρομποτικού μηχανήματος, έπειτα από ψηφιοποίηση του ενδοστοματικού αποτυπώματος και έπειτα από διπλό ανεξάρτητο έλεγχο των ψηφιακών δεδομένων τόσο από τον οδοντοτεχνίτη όσο και από τον οδοντιάτρο (CAD/CAM).
  • Κάθε τοποθέτηση εμφυτευμάτων τοποθετείταιαποκλειστικά και μόνο ψηφιακά με το πιο εξελιγμένο σύστημα χειρουργικού σχεδιασμού και μελέτης, το  CoDiagnostiX®.
  • Είμαστε οι μόνοι που διαθέτουμε συσκευή LASER τρίτης γενιάς και μπορούμε να εφαρμόσουμε εξελιγμένα πρωτόκολλα θεραπείας με απόλυτα προβλέψιμα αποτελέσματα, ανώδυνα και χωρίς την ανάγκη αναισθησίας.
  • Σε περιστατικά ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος υπάρχει άμεση διασύνδεση με εξειδικευμένους κλινικούς μέσω συστήματος τηλεϊατρικής.

Ψηφιακή ροή θεραπείας (Digital workflow)

(κάντε κλικ στις παρακάτω φωτογραφίες)